Voorwaarden van deelname:

 

 

• Een nieuw lid dient een schouder elleboog gerelateerde cursus te volgen, geaccrediteerd door het studiehuis ( 20 punten per 2 jaar) De cursus mag niet meer dan 3 jaar daarvoor zijn gevolgd. 

• Punten mogen maximaal uit 3 lezingen bestaan 

• Cursussen zijn schouder specifiek en bevatten het herkennen, diagnostiseren en behandelen van aandoeningen gerelateerd aan cuff, instabiliteit of frozen shoulder • 50 nieuwe patiënten per kalenderjaar per fulltime dienstverband (40 uur) behandeld hebben. Of evenredig bij parttime dienstverband ( bijv 30 uur dienstverband is 38 cliënten). Dit alles met een minimum van 30 cliënten per kalenderjaar

 • Een onderbouwde motivatie kan geven voor deelname aan WSEG. • Bereidheid tonen tot aanpassing van handelwijze indien dit aan de orde is conform afspraken binnen WSEG.

• Een collega fysiotherapeut in de praktijk hebben, die eveneens voldoet aan de toelatingscriteria. 

• Minimaal 5 jaar werkervaring hebben. 

• Een manueel therapeut in de praktijk hebben of een samenwerking mee hebben in de praktijk. 

• Beschikking hebben over een oefenzaal waar alle oefenvormen mogelijk zijn die binnen WSEG zijn overeengekomen. 

- Lid willen worden van SNN

Om lid te worden dient u het volledig ingevulde formulier (onderaan deze pagina) te retourneren per mail naar wsegelderland@gmail.com.

 

Inschrijvingen dienen volledig ingevuld te zijn en voor 01-01-2024 Via mail adres van WSEG te zijn verstuurd. 

Getracht wordt om voor 01-02-2024 duidelijkheid te geven of visitatie en of lidmaatschap mogelijk is.

Het reglement van WSEG is via het secretariaat op te vragen. Secretariaat is per mail te bereiken.

 

Verplichtingen deelnemers :

 

• Drie van de vier jaarlijkse bijeenkomsten van de WSEG, inclusief jaarlijks symposium Rijnstate, aanwezig zijn. 

• Een manueel therapeut in de praktijk hebben of een samenwerking mee hebben in de praktijk. 

• Beschikking hebben over een oefenzaal waar alle oefenvormen mogelijk zijn die binnen WSEG zijn overeengekomen. 

• Om de 2 jaar aan herregistratie deelnemen. 

• Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend, daarom moet men tenminste aan een subgroep actief mee doen. 

• De leden bepalen binnen de werkgroep welke taken moet worden gedaan en door wie. 

• Binnen de subgroep wordt een aanspreekpunt benoemd en deze wordt kenbaar gemaakt aan het secretariaat zodat overzicht ontstaat. 

• De resultaten van de subgroepen worden bij toerbeurt besproken binnen de WSEG bijeenkomsten. Deze worden vastgelegd op de externe server waar een ieder toegang toe heeft.

  • Indien gewenst kan het reglement van DE WSEG worden opgevraagd bij het secretariaat van de WSEG.

 

Bijlage(en)